1. İsim atom çağı: ilk atom bombasının kullanılması ile başlayan, atom enerjisinin askerî, sınaî, siyasî güç
    olarak kullanıldığı tarihî çağ.