availability

  1. İsim hazır bulunma, mevcut/var olma, varlık, mevcudiyet, emre hazır/müheyya/âmâde olma, geçerlik, muteber
    olma, sağlanabilme, elde edilebilme, temin edilebilme, kullanılabilme, elverişlilik.
    the availability of a candidate: bir adayın mevcudiyeti.
münhal iş
yer olması
stokta mevcut olma
(US) uzun vadeli yatırılan paralar İsim
erişilebilme
ulaşılabilme
kullandırım süresi
yatırılan çeklerin kullanılabilecek paraya çevrilebilmesi için geçmesi gereken zamanı gösteren liste
yolculuk olanağı bulunması
ilk sözleşme konusu para mevcut olmadığı takdirde bankaların başka bir para birimine kaymalarını öngören AT klozu
donanımı kullanabilme oranı
bir biletin geçerli olduğu süre