1. Sıfat (elde) mevcut, hazır, (emre) âmâde, var.
  He is available to take this job: Bu işi kabule hazırdır.

  He used whatever excuse seemed available: Akla gelen her mazereti ileri sürdü.
  to try every available means: her çareye başvurmak.
  available funds: mevcut ödenek/tahsisat.
  I'm sorry Sir, those shoes are not available in your size: Özür dilerim, efendim, bu ayakkabılardan sizin ayağınıza göre yoktur.
  The doctor is not now available: Doktor şu anda burada değil.
  available light
  foto. tabiî ışık, gündüz ışığı.
 2. Sıfat elde edilebilir, sağlanabilir, temin edilebilir, (piyasada vb.) mevcut/bulunan.
  available resources:
  mevcut kaynaklar.
  capital that can be made available: sağlanabilecek sermaye.
 3. Sıfat (bilet vb.) geçerli, muteber.
 4. Sıfat kulanılabilir, kullanışlı, yararlı, faydalı, kâr/fayda sağlayabilir.
 1. Sıfat kullanılabilir. Referring to anything that is ready for immediate use by a user or application.
 2. Özel Isim uygun. A presence status the user can select, while signed in, to make it appear to other users that
  he or she is currently willing to be contacted.