1. saçmalama, saçma/manasız söz, boşboğazlık, gevezelik.
  2. mırıltı, şırıltı.
  3. agulama.
  4. mırıldanan, mırıldayan, şırıldayan, şırıl şırıl akan.
    a babbling stream/brook: çağlayan dere.