back matter

  1. kitabın asıl metninden sonra gelen ilâveler (kaynakça, bulduru, dizin, ekler vb.). (bkz: front matter )