be placed under the supervision of a probation officer

  1. Fiil, Hukuk vesayet işlerinde mahkeme namına veya ona yardımcı olarak görev gören memurun nezareti altına konmak
  2. Fiil, Hukuk şartlı salıvermede denetleyici memurun gözetimi altında olmak