binding offer

bağlayıcı olmayan teklif
bağlayıcı teklif değil