1. Sıfat iki partili, iki partiyi temsil eden, iki partinin anlaştığı/onayladığı.
    Government leaders hope to
    achieve a bipartisan foreign policiy: hükümet ilerigelenleri iki partinin de onayladığı bir dış politika gerçekleştirmeyi umuyorlar.
çift yanlı dış politika
iki tarafı da destekleyen