bir anayasanın çerçevesi içine girmek

  1. Fiil to come within the framework of a constitution