1. Sıfat yabancı, ecnebi.
  foreign country: yabancı ülke.
  foreign language: yabancı dil.
  foreign
  agent: yabancı ajan, casus.
  foreign correspondent: yabancı muhabir.
  foreign currency: ecnebi para, döviz.
  the foreign exchange market: döviz borsası.
 2. Sıfat dış, haricî, dış/yabancı ülkelerle ilgili.
  foreign policy: dış siyaset.
  Minister of foreign
  Affairs = foreign Minister =
  Brit.
  Secretary (of State) for foreign Affairs = foreign Secretary: Dışişleri Bakanı.
  Ministry of foreign Affairs = foreign Ministry =
  Brit.
  foreign Office: Dışişleri Bakanlığı.
  foreign relations: dış ilişkiler.
  foreign trade: dış ticaret.
 3. Sıfat aykırı, yabancı.
  foreign to one's nature: (kendi) tabiatine aykırı.
  Lying is quite foreign
  to him/to his nature: Yalan söylemek onun tabiatine aykırıdır.
 4. Sıfat başkalarına/başka kimselere ait.
  a statement supported by foreign testimony.
 5. Sıfat, Hukuk (a) ecnebi, yabancı millete ait. (tersi:
  domestic). (b) başka devlet veya bölgenin yetkisine giren.
 6. Sıfat yersiz, ilgisi olmayan, konu dışı, yakışıksız, münasebetsiz.
 7. Sıfat garip, acayip, görülmemiş, bilinmeyen.
dış düşmanlar İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
dışişleri bakanı İsim, Dış Politika
döviz İsim, Bankacılık
nakit döviz İsim, Bankacılık