bir maddenin kapsamı içine girmek

  1. Fiil to come within the ambit of a clause