bir programa göre hareket etmek

  1. Fiil to stick to a timetable