bir senet için teminat vermek

  1. Fiil to provide for a bill