1. İsim, Botanik köksap
 2. İsim, Matematik kök
 3. İsim kök.
 4. İsim köke benzer şey.
 5. İsim diş/tırnak/saç/kıl kökü.
 6. İsim temel, esas, asıl.
  the root of a matter: bir işin aslı.
  get the root of the matter: işin
  esasını/aslını kavramak, içyüzüne vakıf olmak.
 7. İsim kaynak, memba, menşe, sebep, kök.
  The root of all evil: Bütün fenalıkların kaynağı.
  The root
  of the tragedy was here: Facianın sebebi bu idi.
 8. İsim cet, ata.
 9. İsim (bkz: offshoot ), (bkz: scion ).
 10. İsim, Matematik (a) kök, cezir.
  square root: kare kök.
  cube root: küp kök.
  The number 3 is the square
  root of 9, the cube root of 27 and the fourth root of 81. (b) denklemin kökü, (c) bir işlevi sıfır yapan değişken değeri.
 11. İsim, Gramer kök, bir sözcüğün aslı.
 12. İsim, Müzik (a) temel harmonik, (b) bir telden çıkarılan en kalın ses.
 13. Fiil kökleş(tir)mek, kök sal(dır)mak.
 14. Fiil tut(un)mak, yerleş(tir)mek, tesis/teessüs etmek.
 15. Fiil köklemek, kökünden sökmek.
 16. Fiil gen.
  root up/out: kökünü kazımak, yoketmek, kökünü kurutmak, kökünden sökmek.
  to root out
  crime/drug trafficking.
  root out: arayıp bulmak, bulup çıkarmak.
  I'll try and root you out something dry to wear.
 17. Fiil toprağı (hayvan) burnu ile eşmek/kazmak.
 18. Fiil eşelemek, deşmek.
 19. Fiil
  root about/around/up: altüst etmek, altını üstüne getirmek, didik didik aramak.
  He was rooting
  about in the desk looking for a document.
 20. Fiil
  root up: bulup çıkarmak, gün ışığına/aydınlığa kavuşturmak.
 21. Fiil cesaret vermek, alkışlayarak/tezahürat yaparak cesaretlendirmek.
 22. Fiil manevityatını kuvvetlendirmek, manen desteklemek.
karın ağrısı otu
(Aletris farinosa): Kızılkök familyasından bir ot.
kıpkırmızı, pancar gibi kırmızı.
to turn as red as a beet root: pancar gibi kızarmak.
pancar (kökü). İsim
kayınka kökü: beyaz duta benzer bir meyve veren tropik Amerika bitkisinin kökü. Müshil olarak kullanılan
bir glikozit elde etmede kullanılır.
İsim
kayınka kökü: beyaz duta benzer bir meyve veren tropik Amerika bitkisinin kökü. Müshil olarak kullanılan
bir glikozit elde etmede kullanılır.
İsim
kereviz İsim, Gıda ve Mutfak
küp kök İsim, Matematik
püsküllü kök: kalınlaşmayıp püskül püskül uzantılar veren kök (çayır kökü gibi). İsim
kökboyası İsim
manyok İsim, Bitki Türleri
çok katlı kök
tutucu/destek kök, bitkiyi dik tutan kök. İsim
(a) yılan otu
(Prenanthes serpentaria, P. alba): kökü yılan sokmasına panzehir farzedilen birkaç
çeşit ot, (b) snakeroot, (c) zambak
(Trillium cernuum).
yalınç kök.
karekök, kökiki.
The square root of 25 is 5.
karekök İsim, Matematik
kök salmak Fiil
(a) kökleşmek, kök salmak, büyümeye başlamak.
The seeds of flower took root in the garden. (b)
yerleşmek, tutunmak, teessüs etmek.
kökleşmek, tutmak.
yumru kök.
yumrukök: bazı tahılların köklerine arız olan hastalık.
aramak Fiil
arama
kökten, toptan, tamamıyla, baştanbaşa, tüm.
to destroy something root and branch: bir şeyi kökten/tüm
yok etmek, kökünü kurutmak.
meyankökü şerbeti/gazozu/birası. İsim
kök kemiren (böcek). İsim
diş özü, diş kökünde sinirlerin geçtiği kanal.
root canal therapy = root canal treatment: kanal
tedavisi/dolgusu (=
endodontics).
İsim
kök başlığı, kök ucunu koruyan doku. İsim
temel sebep
kök bitkiler mahzeni: kök bitkilerin saklandığı kısmen toprakla örtülü yeraltı mahzeni. İsim
taban dairesi. İsim
kök tırmanıcı: kökler salarak tutunup tırmanan bitki. İsim
kök bitki: patates, pancar, turp, havuç gibi kökleri yenilen sebzeler. İsim
kök dizin Bilgi Teknolojileri
desteklemek Fiil
kök aşısı. İsim
kök bağlantısı, köklerin birbirine bitişmesi. İsim
tincik, topraktan su ve mineralleri emen kıl gibi ince kök uzantısı. İsim
temel fikir
kök yumrusu: köklere musallat olan bir hastalık. İsim
ortalama karekök: bir dizideki sayıların kareleri ortalamasının karekökü.
kıs.:
rms. İsim
bir konunun esası
sorunun esası
bir malikin bir gayrimenkul üzerindeki son otuz yıl için sahiplik hakkını kanıtlamak için düzenlenen belge
senetli mülkiyet
bir hesap pusulasını mektup yığını altından çekip çıkarmak Fiil
Osmos basıncı: suyu topraktan kök yolu ile bitki damarlarında yükselten basınç. İsim
kök çürümesi: bir bitki hastalığı. İsim
...'in kaynağında yatmak Fiil
...'in arkasında yatmak Fiil
...'in ardında yatmak Fiil
...'in temelinde yatmak Fiil
...'in kökünde yatmak Fiil
...'in kökeninde yatmak Fiil
kötü alışkanlıkları kökünden yok etmek Fiil
bir güçlüğün köküne inmek Fiil
bir sorunun esasına inmek Fiil
...'in kaynağında yatmak Fiil
...'in temelinde yatmak Fiil
...'in arkasında yatmak Fiil
...'in kökünde yatmak Fiil
...'in ardında yatmak Fiil
...'in kökeninde yatmak Fiil
kötüyü kökünden kazımak Fiil
'den kaynaklanmak Fiil
kökünü kazımak Fiil