birşeye bağlı kalmak

  1. Fiil to stick at something
  2. Fiil to stick to something
  3. Fiil to stick with something