birşeyi önlemek için plan yapmak

  1. Fiil to provide for something