birşeyi yapma olasılığını değerlendirmek

  1. Fiil to consider the possibility of doing something