birşeyi yerine getirmek

  1. Fiil to come up to something
  2. Fiil to stick to something
to give effect to sth Fiil
to never fail to do something Fiil