birşeyin doğruluğunu ispatlamak

  1. Fiil to make something stick