birine bir şey yapması için fırsat vermek

  1. Fiil to provide an opportunity for someone to do sth