birine ters yanıt vermek Fiil
birini azarlamak Fiil