brainstorming

  1. İsim, İletişim beyin fırtınası
  2. İsim yaratıcı tartışma: gerekli bütün bilgileri toplamak, yaratıcı düşünceleri uyarmak, yeni fikirler yaratmak
    suretiyle özel sorunları çözümleme yolları aramaya yönelik ve akla gelen her düşünceyi serbestçe tartışmayı teşvik edici konferans tekniği.
beyin fırtınası İsim, İşletme
yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması amacıyla yapılan toplantı
beyin fırtınası İsim, İşletme