branched chain

  1. dallanmış zincir.
    branched carbon chain: dallanmış karbon zinciri, alifatik bileşiklerin düz karbon
    zincirine küçük kümelerin değişik yerlerden bağlanmasıyla oluşan yeni iskelet.