brown canker

  1. İsim gül kanseri: mantarların güllerde yaptığı hastalık. Yaprak ve çiçekler solar, gövdede kırmızı-mor çevreli yaralar hasıl olur.