1. tavşan/köstebek yuvası, in, oyuk, çukur, delik.
  2. yeraltı sığınağı.
  3. in açmak, (delik) kazmak.
    The groundhog burrowed a hole in the garden.
  4. ine/sığınağa yerleşmek.
  5. sakla(n)mak.
  6. deşmek, eşelemek.
    to burrow into the past: geçmişi eşelemek, eski defterleri karıştırmak.