business reply card (envelope)

  1. US posta idaresi ile anlaşma yoluyla
  2. ruhsatlı bir reklamcı
  3. tanıtım malzemelerini özel ambalajları içinde ilgililere gönderir
  4. ücreti cevap alındığında reklamcı tarafından ödenir