butterfly fish

  1. (a) kelebek balığı
    (Chaetodontidae): kelebek kanadı gibi yüzgeçleri olan sıcak deniz balığı, (b)
    (bkz: flying gurnard ), (c)
    blenny ile ayni anlama gelir. horozbina
    (Blennius ocellaris).
uçan kırlangıç balığı
(Dactylopteridae volitans): renkli, geniş yüzgeçleri sayesinde sudan atlayıp
kısa mesafelerde uçabilen balık türü.