1. fridge
  2. refrigerator
  3. Frigidaire
  4. ice safe
  5. icebox
  6. yellow goods
side-by-side refrigerator İsim, Gıda ve Mutfak
gas refrigerator
gas refrigerator
fridge İsim, Ev
refrigerator İsim, Ev

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Yiyecek ve içecekleri soğutmaya, sıcaktan bozulmalarını ... çalışır dolap, soğutucu, frijider