1. İsim Kabil: Adem'in büyük oğlu, kardeşi Abel'i öldürmüştü.
  2. İsim kardeş katili.
  3. İsim
    kain, kane ile ayni anlama gelir. (ürün olarak ödenen) çiftlik kirası.
kargaşalık çıkarmak.
Habil ile Kabil İsim, İsimler
karışıklık çıkarmak, velveleye vermek, yaygarayı basmak, kıyameti koparmak, paylamak.