cain

  1. Noun Kabil: Adem'in büyük oğlu, kardeşi Abel'i öldürmüştü.
  2. Noun kardeş katili.
  3. Noun
    kain, kane ile ayni anlama gelir. (ürün olarak ödenen) çiftlik kirası.
kargaşalık çıkarmak.
Habil ile Kabil Noun, Names
karışıklık çıkarmak, velveleye vermek, yaygarayı basmak, kıyameti koparmak, paylamak.