capital balance

sermaye hareketleri dengesi
sermaye hesabı bakiyesi