capital consumption

  1. sermaye tüketimi
  2. bir firmanın yatırımının üretim sürecinde kısmen ya da tamamen kullanılması
sermaye kullanım karşılığı
brüt milli hâsıla ile milli gelir arasındaki fark
sermaye mallarının aşınma
eskime ve tahrip olma gibi nedenlerden elden çıkmasına karşı ayrılan amortisman karşılıkları İsim
amortisman karşılıkları İsim