capital deposit

yatırılan sermaye
iştirak için yatırılan sermaye payı