capital employed

işletilen sermaye
kullanılan sermaye