capital flight

  1. sermayenin kaçışı
  2. sermaye kaçışı
  3. sermaye kaçması (kötü ekonomik ya da politik koşullara karşı önlem olarak bir ülkenin bir diğerine büyük
    miktarda para transfer etmesi
beyin göçü İsim, Sosyoloji
dış ülkelerdeki sermaye
sermaye kaçışı (politik ya da ekonomik yönden kötüye gitmesi beklenen bir ülkeden tasarrufların , yatırım
fonlarının ve altının dış ülkelere kaçışı
sermaye kaçışı
sermayenin kaçması