capital stock

  1. esas sermaye
  2. hisse senetli sermaye
  3. İsim bir şirketin hisse senetlerinin tümü.
  4. İsim kayıtlı hisse senetleri (toplamı).
(US) oy hakkı olan (olmayan) hisse senedi sermayesi
(US) bir şirketin yeniden örgütlenmesi veya iflası halinde kıymet takdirine tabi olan menkul değerler
(US) nominal hisse senedi sermayesi
hisse senedi sermayesi
nominal hisse senedi sermayesi
adî hisse senedi
adi hisse senedi
esas sermaye
(US) bir sermaye şirketinin hisselerinin artması
oy hakkı olmayan hisse senedi sermayesi
ihraç edilmiş hisse senetleri İsim
tedavüldeki hisse senetleri İsim
(US) şirketlerin çıkardığı ve şirket dışındaki kişilerin elinde bulunan hisse senedi
(US) kâra iştirakli öncelikli hisse senetleri İsim
(US) öncelikli (üstün) hisse senedi
öncelikli hisse senedi
kendi hisse senetlerinin portföyü
hisse sermayesinin yeniden düzenlenmesi İsim
hisse sermayesini azaltmak Fiil
(US) hisse sermayesini azaltmak Fiil
hisse sermayesinin azaltılması
taahhüt edilmiş sermaye
(US) ihraç olunmamış hisse sermayesi
ihraç edilmemiş hisse senedi
ihraç olunmamış hisse sermayesi
oy hakkı olan hisse sermayesi
oy hakkı olan hisse senedi sermayesi
sermaye artımı
taahhüt edilmiş hisse senetlerinden oluşan sermaye
menkul kıymetler vergisi
(Br) US ihraç edilmemiş sermaye
hisse senetli sermaye
temel sermaye
(US) hisse sermayesi
esas sermaye