careful examination

malları dikkatli incelemeye tabi tutmak Fiil
malları sıkı bir teftişe tabi tutmak Fiil