carry all before one

  1. kesin zafere ulaşmak.
    The army defeated the enemy and carried all before it until it reached the city.
bütün dünyayı yenmek Fiil
tam başarı sağlamak, büyük zafere/başarıya ulaşmak, her mukavemeti kırmak, bütün rakipleri yenmek.