carry forward a loss for one year

  1. Fiil bir zararı bir yıl sonraya aktarmak
  2. Fiil zararı bir yıl sonraya aktarmak