carry on a correspondence

  1. Fiil yazışmayı sürdürmek
  2. Fiil yazışmaya devam etmek