1. İsim zincir kuralı: bir işlev işlevinin türevini işlemlemeye yarayan kural.