aynı şirketin mağazalarının sayısı belli bir miktarı geçtiği takdirde alınan müterakki vergi