challenge the accuracy of a statement

  1. Fiil bir ifadenin doğruluğunu reddetmek
  2. Fiil bir beyanın doğruluğunu reddetmek