1. markacı (argo)
 2. dolandırıcı, düzenbaz, hilekâr, sahtekâr.
 3. dolandırıcılık, düzenbazlık, hile(kârlık), sahtekârlık.
 4. Hukuk hile ile başkasının malını/mülkünü gaspetme.

 5. chess ile ayni anlama gelir. yabani ot
  (Bromus secalinus).
 6. dolandırmak, hile/dalavere/sahtekârlık yapmak.
 7. aldatmak, kandırmak, faka bastırmak.
  He cheated the old woman out of her money.
 8. kaçamak yapmak, umulan/beklenen bir şeyden mahrum etmek.
 9. oyun oynamak, mızıkçılık etmek.
 10. yakayı kurtarmak, kaçıp kurtulmak.
  The swimmers cheated the death in spite of the storm: Fırtınaya
  rağmen yüzücüler ölümden yakayı kurtardılar.
gelir vergisi kaçırmak Fiil
gelir vergisini kaçırmak Fiil
hile ve desise kullanmak suretiyle para veya eşya elde etme
dolandırma
vergi kaçakçısı İsim, Vergi ve Gümrük
kazık atmak (argo) Fiil
düzenbaz
iskambil oyununda hile yapmak Fiil
sınavda kopya çekmek Fiil
ihanet etmek, karısını/kocasını aldatmak, başkasıyla cinsel ilişki kurmak.
He was cheating on his wife.
birini iskambilde aldatmak Fiil
birinin parasını dolandırmak Fiil
gümrükten mal kaçırmak Fiil
darağacından kurtulmak, idamdan paçayı kurtarmak.
kaşkariko yapmak (argo) Fiil