class meaning

  1. İsim toplu anlam: dilbilgisi bakımından aynı sınıfa giren sözcüklerin ortak anlamları: çoğulluk, tekillik vb. gibi.