clean up a balance sheet

  1. Fiil bilançodaki batık ve şüpheli alacakları tahsil ve tasfiye etmek