coalmining industry

kömür işletme sanayii
kömür madenciliği sektörü İsim