1. İsim yetki, salâhiyet.
  This case is beyond this court's competence.
 2. İsim yeterlik, kifayet.
 3. İsim geçim, geçinecek kadar gelir.
  He provided his family with a comfortable competence.
 4. İsim, Hukuk (yasal) yeterlik, ehliyet, ehillik, ehil olma.
 5. İsim ustalık, maharet, kabiliyet.
  He drives with competence.
 6. İsim yetenek, güç, iktidar.
ehliyetini aşmak Fiil
yetkisini aşmak Fiil
yetkisini açmak Fiil
idare ehliyeti
yönetim ehliyeti
yönetim yetkisi
ehliyeti reddetmek Fiil
kazai yetki kapsamı içinde olmak Fiil
ehliyetsiz olduğunu beyan etmek Fiil
geçinecek geliri olmak Fiil
tek yetki sahibi olma
münhasır yetki İsim, Uluslararası Hukuk
genel yetki
kıt kanaat geçinmek Fiil
geçinecek geliri olmak Fiil
birinin yetkisi dahilinde bulunmak Fiil
kaza yetkisi
yetki sorunu
temyiz kudreti
mesleki ehliyet
işletme kabiliyeti
mesleki yeterlilik İsim
sekreterlik ehliyeti
paylaşılan yetki İsim, Hukuk
yetki çerçevesi içinde
sözleşme akdetmeye ehil olma
bir malı tasarruf edebilme ehliyeti
tanıklık etmek ehliyetini haiz olmak Fiil
yetkinlik eğitimi İsim, İşletme
mahkemenin kaza yetkisi dahilinde olmak Fiil
mahkemenin kaza yetkisi haricinde olmak Fiil
birinin yetkisi dahilinde bulunmak Fiil
sürücü ehliyeti testi
İnsan Hakları Adalet Divanının İstişari Mütalaa Yetkisini Kabul Konusunda Ana Hürriyetler ve İnsan Haklarının
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
İsim, Uluslararası Hukuk