confine sb's authority within certain limitations

  1. Fiil birinin yetkisini belli sınırlar içine almak
  2. Fiil birinin yetkisini belirli sınırlar içine almak