conglomerate

  1. yığışım, yığışmış, küme(lenmiş), çeşitli elemanların bir araya gelmesinden oluşmuş (şey).
  2. Jeoloji çakıl-kayaç, konglomera.
  3. türlü şirketler grubu, holding.
  4. karışık küme/yığın.
  5. kümele(n)mek, yığ(ıl)mak, (çeşitli parçalar) bir araya gelip kaynaşmak.
ticaret kuruluşunun bir bölümü
sanayii şirketler grubu
sanayi şirketler grubu
(US) piyasadaki hisse senetlerini toptan satın alan bir firmaya satmak Fiil
piyasadaki hisse senetlerini toptan satın alan bir firmaya satmak Fiil
devlet teşekkülü
holding teklifi
gruplar birliği
holding füzyonu
çeşitlilik sağlayarak iş rizikolarını yaygınlaştırmak amacıyla tamamıyla farklı alanlarda faaliyet gösteren
çeşitli sınai ve ticari ortakların birleşm
çok pazarlı birleşme ve devralma İsim, Rekabet Hukuku
holding hisseleri İsim
holding hedefi